window.document.write("");
情话网

思念家乡亲人的诗句 人春才七日

时间:2011-06-20 14:07 爱情诗句

晨起动征铎,客行悲故乡。鸡声茅店月,人迹板桥霜。槲叶落山路,枳花明驿墙。因思杜陵梦,凫雁满回塘 

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。 

渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。 

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。 

故园眇何处?归思方悠哉。淮南秋雨夜,高斋闻雁来。 

海畔尖山似剑芒,秋来处处割愁肠。若为化得身千亿,散上峰头望故乡。 

邯郸驿里逢冬至, 抱膝灯前影伴身。 想得家中夜深坐, 还应说着远行人。  

寒雨连天夜入吴, 平明送客楚山孤。 洛阳亲友如相问, 一片冰心在玉壶  

京口瓜舟一水间, 钟山只隔数重山. 春风又绿江南岸, 明月何时照我还.  

君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅着花未?

阅读全部
为你推荐